FORVALTNINGSDATABASEN

Jacobsen, Dag Runar ():

Personalorganisasjoner og forvaltningspolitikk i Norge.

Publikasjonstype:

Bokkapittel

Antall sider:

24

ISBN-nummer:

87-574-0461-5

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

36

Disse opplysningene er sist endret:

20/12 2005

Horisontal dimensjon: