FORVALTNINGSDATABASEN

From, Johan (1990):

En bedre organisert stat krever bedre organiserte departementer.

Nordisk Administrativt Tidsskrift (71): 47-62

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

363

Disse opplysningene er sist endret:

3/11 2005

Horisontal dimensjon: