FORVALTNINGSDATABASEN

Christensen, Tom og Morten Egeberg (1988):

Norske departementer 1976 - 86: Noen trekk ved formell struktur, personell og beslutningsatferd.

Nordisk Administrativt Tidsskrift 1988 (69): 177-199

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

365

Disse opplysningene er sist endret:

3/11 2005

Horisontal dimensjon: