FORVALTNINGSDATABASEN

Christensen, Tom (1988):

Fristilling - en analyse av variasjon i ønsker blant ansatte i sentraladministrasjonen.

Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 1988 (4): 317-330

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

366

Horisontal dimensjon: