FORVALTNINGSDATABASEN

Olsen, Johan P. (1978):

Forvaltning og politisk styring.

Nordisk Administrativt Tidsskrift (59): 131-137

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

369

Disse opplysningene er sist endret:

11/11 2005

Horisontal dimensjon: