FORVALTNINGSDATABASEN

Olsen, Johan P. (1979):

De nordiske lands offentlige forvaltning i 1980- og 1990-årene. Noen perspektiver.

Nordisk Administrativt Tidsskrift (60): 257-273

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

370

Disse opplysningene er sist endret:

11/11 2005

Horisontal dimensjon: