FORVALTNINGSDATABASEN

Olsen, Johan P. (1982):

Reorganisering som politisk virkemiddel og statsvitenskap som arkitektonisk disiplin.

Statsviteren 4: 1-25

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

371

Disse opplysningene er sist endret:

11/11 2005

Horisontal dimensjon: