FORVALTNINGSDATABASEN

Stigen, Inger (1986):

Demografisk profil og mulige effekter av denne. En analyse av kollegiale organer knyttet til etatenes sentralledelse.

Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift (2) 3: 32-49

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

375

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Horisontal dimensjon: