FORVALTNINGSDATABASEN

Stigen, Inger (1991):

Avbyråkratisering og modifisert forhandling? Om bruk av prosjektorganisasjon i norsk sentraladministrasjon.

Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift (7): 173-191

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

376

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Horisontal dimensjon: