FORVALTNINGSDATABASEN

Jacobsen, Dag Ingvar (1987):

Effekter av forvaltningens fysiske struktur på beslutningsadferden.

Nordisk Administrativt Tidsskrift (68): 9-19

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

377

Disse opplysningene er sist endret:

9/11 2005

Horisontal dimensjon: