FORVALTNINGSDATABASEN

Rommetvedt, Hilmar og Ståle Opedal (1995):

Miljølobbyisme og næringskorporatisme? Norske miljø og næringsorganisasjoners politiske påvirkning.

Nordisk Administrativt Tidsskrift (76): 279-302

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

378

Disse opplysningene er sist endret:

9/11 2005

Horisontal dimensjon: