FORVALTNINGSDATABASEN

Debes, Jan (1970):

Innstilling om den sentrale forvaltningsorganisasjon.

Nordisk Administrativt Tidsskrift (51): 129-137

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

380

Disse opplysningene er sist endret:

31/10 2005

Horisontal dimensjon: