FORVALTNINGSDATABASEN

Roness, Paul G. (1982):

Organisering av endringsprosesser i den norske sentraladministrasjonen.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen.

Publikasjonstype:

Rapport

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

384

Disse opplysningene er sist endret:

28/10 2005

Horisontal dimensjon: