FORVALTNINGSDATABASEN

Lægreid, Per (1987):

Styring av personalressurser i statsforvaltningen.

Politica (17): 403-419

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

386

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Horisontal dimensjon: