FORVALTNINGSDATABASEN

Lægreid, Per (1988):

Changes in Norwegian Public Personnel Policy.

Bergen: LOS-senteret. Notat 8809

Publikasjonstype:

Notat

Publiseringsspråk:

Engelsk

NSD-referanse:

391

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Horisontal dimensjon: