FORVALTNINGSDATABASEN

Nordby, Trond (1990):

"Velferdsstaten" og "Den sosialdemokratiske stat" - norske myter i historisk perspektiv

Sosiologisk Tidsskrift.

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

409

Disse opplysningene er sist endret:

22/10 2020

Horisontal dimensjon: