FORVALTNINGSDATABASEN

Sangolt, Linda (1993):

Departementenes holdninger til internasjonalisering.

Bergen: LOS-senteret. Notat 9307

Publikasjonstype:

Notat

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

430

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Horisontal dimensjon: