FORVALTNINGSDATABASEN

Grønlie, Tore (1993):

Forvaltning og fullmaktslovgivning som etterkrigshistorisk forskningsfelt.

Bergen: LOS-senteret. Notat 9308

Publikasjonstype:

Notat

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

431

Disse opplysningene er sist endret:

3/11 2005

Horisontal dimensjon: