FORVALTNINGSDATABASEN

Pedersen, Ove K. (1994):

A Nordic Model for Administrative Policy?

Bergen: LOS-senteret. Notat 9445

Publikasjonstype:

Notat

Publiseringsspråk:

Engelsk

NSD-referanse:

440

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Horisontal dimensjon: