FORVALTNINGSDATABASEN

Lægreid, Per (1997):

Forvaltningspolitikk i Norden - samarbeidsmodellen på prøve.

Nordisk Administrativt Tidsskrift (78): 5-15

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

446

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Horisontal dimensjon: