FORVALTNINGSDATABASEN

Helgesen, Kjersti, Per Lægreid og Richard Matland (1988):

Tilknytningsformer i staten: Kartlegging av profilar blant institusjonsleiarar.

Bergen: LOS-senteret. Rapport 8803

Publikasjonstype:

Rapport

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

450

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Horisontal dimensjon: