FORVALTNINGSDATABASEN

Dale, Geir (1989):

Strukturende hensyn bak statens lønnssystem.

Bergen: LOS-senteret. Rapport 8907

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2292&kategori=435

Kommentar:

Omarbeidd hovudfagsoppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

452

Disse opplysningene er sist endret:

1/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: