FORVALTNINGSDATABASEN

Lægreid, Per (1991):

Folk, fornying og forvaltningspolitikk: haldningar til offentleg sektor i opinionen.

Bergen: LOS-senteret. Rapport 9102

Publikasjonstype:

Rapport

Kommentar:

Bygger på survey om haldningar til offentlege myndigheter blant folk utført i 1990

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

453

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Horisontal dimensjon: