FORVALTNINGSDATABASEN

Lægreid, Per og Magnus Mjør (1993):

Toppsjefar og leiarlønsreform i staten.

Bergen: LOS-senteret. Rapport 9303

Publikasjonstype:

Rapport

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

458

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Horisontal dimensjon: