FORVALTNINGSDATABASEN

Gudmund Hernes og Kristine Nergaard (1989):

Oss imellom. Konstitusjonelle former og uformelle kontakter Storting - Regjering

Oslo: FAFA-rapport nr. 090

Publikasjonstype:

Rapport

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

467

Disse opplysningene er sist endret:

9/11 2005

Horisontal dimensjon: