FORVALTNINGSDATABASEN

Olsen, Johan P. (1988):

Statsstyre og institusjonsutforming.

Oslo: Universitetsforlaget.

Publikasjonstype:

Bok

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

471

Disse opplysningene er sist endret:

11/11 2005

Horisontal dimensjon: