FORVALTNINGSDATABASEN

Roness, Paul G. (1995):

Stortinget som organisator - Folkevaldes medverknad ved organiseringa av den norske sentraladministrasjonen 1946-1993.

Oslo: TANO.

Publikasjonstype:

Bok

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

472

Horisontal dimensjon: