FORVALTNINGSDATABASEN

Lægreid, Per (red.) (1995):

Lønnspolitikk i offentlig sektor.

Oslo: TANO.

Publikasjonstype:

Bok

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=761

Antall sider:

295

ISBN-nummer:

82-518-3397-3

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

475

Disse opplysningene er sist endret:

9/12 2005

Horisontal dimensjon: