FORVALTNINGSDATABASEN

Olsen, Johan P. og B. Guy Peters (red.) (1996):

Lessons from Experience. Experiential Learning in Administrative Reforms in Eight Democracies.

Oslo: Scandinavian University Press.

Publikasjonstype:

Bok

Publiseringsspråk:

Engelsk

NSD-referanse:

477

Disse opplysningene er sist endret:

13/9 2007

Horisontal dimensjon:

Studieoppdrag: