FORVALTNINGSDATABASEN

Lægreid, Per og Ove K. Pedersen (red.) (1996):

Integration og decentralisering. Personale og forvaltning i Skandinavien.

København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Publikasjonstype:

Bok

Publiseringsspråk:

Skandinavisk

NSD-referanse:

478

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Horisontal dimensjon: