FORVALTNINGSDATABASEN

Eva Hildrum (2018):

Nordisk forvaltning i en krevende tid – Kan forvaltningen fremdeles utøve sin rolle som fundament for et demokratisk samfunn?

Det nordiske administrative forbund

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Fulltekst:

https://www.djoef-forlag.dk/openaccess/nat/files/2018/2018_3/NAT_3_2018_5.pdf

Omtale:

https://www.djoef-forlag.dk/openaccess/nat/index.php

Kommentar:

Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 3/2018, 95. årgang s. 65-72.

Foredrag avholdt ved Nordisk Administrativt Forbunds jubileumskonferanse i Reykjavik 6-8 september 2018

Antall sider:

7

ISSN-nummer:

2246-1310

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

4784

Disse opplysningene er sist endret:

19/10 2021

Horisontal dimensjon: