FORVALTNINGSDATABASEN

Heløe, Leif Arne (2015):

Den norske striden om regionalforvaltningen

Det nordiske administrative forbund

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Fulltekst:

https://www.djoef-forlag.dk/openaccess/nat/files/2015/2015_2/NAT_2_2015_6.pdf

Omtale:

https://www.djoef-forlag.dk/openaccess/nat/index.php

Kommentar:

Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 2/2015, 92. årgang
Av professor em. Leif Arne Heløe, Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)

Antall sider:

14

ISSN-nummer:

2246-1310

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

4787

Disse opplysningene er sist endret:

20/10 2021

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: