FORVALTNINGSDATABASEN

Heløe, Leif Arne (2013):

Norsk helsetjeneste mellom politisk retorikk og praktisk politikk. Utviklingstrekk og aktuelle utfordringer

Det nordiske administrative forbund

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Fulltekst:

https://www.djoef-forlag.dk/openaccess/nat/files/2013/2013_3/NAT_3_2013_5.pdf

Omtale:

https://www.djoef-forlag.dk/openaccess/nat/index.php

Kommentar:

Leif Arne Heløe, Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 3/2013, 90. årgang

Antall sider:

13

ISSN-nummer:

2246-1310

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

4789

Disse opplysningene er sist endret:

20/10 2021

Horisontal dimensjon: