FORVALTNINGSDATABASEN

Johnsen, Åge (2010):

Resultatstyringens mytologi : hvorfor bruker forvaltningen mål- og resultatstyring når dette er så omstridt?

Fagbokforlaget

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Fulltekst:

https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/bitstream/handle/10642/492/495914.pdf

Omtale:

https://hdl.handle.net/10642/492

Kommentar:

Originalversjon
Johnsen, Å. (2010). Resultatstyringens mytologi : hvorfor bruker forvaltningen mål- og resultatstyring når dette er så omstridt? Nordiske organisasjonsstudier, 12 (1), 5-28

Antall sider:

24

ISSN-nummer:

1501-8237

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

4793

Disse opplysningene er sist endret:

21/10 2021

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Mål- og resultatstyring i offentlig sektor har vært omspunnet av mange myter. Denne artikkelen analyserer åtte slike myter og argumenterer for at mange av disse mytene nå står for fall. Til tross for utbredt kritikk og motstand er det mange grunner til at forvaltningen er storforbrukere av resultatmålinger og -rapportering. Resultatmålingene bidrar til læring, åpenhet og omstilling innen den offentlige sektoren, og offentlige myndigheter tar også hensyn til nytten av resultatstyringen selv om det ofte er de negative sidene som får størst oppmerksomhet i forskning og den offentlige debatten.
_____________________________

Summary
There are many myths that have surrounded management by objectives and performance measurement in the public sector. This article analyses eight such myths, and argues that many of these should now be dispelled. In spite of extensive criticism and resistance, there are many reasons for the wide governmental use of performance measurement and reporting. Performance measurement enhances learning, transparency and change, and public authorities also take its benefits into account even though it is the negative aspects that get the most attention in research and in the public debate.