FORVALTNINGSDATABASEN

Lægreid, Per og Johan P. Olsen ():

Top Civil Servants - key players on different teams.

Publikasjonstype:

Bokkapittel

Publiseringsspråk:

Engelsk

NSD-referanse:

48

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Horisontal dimensjon: