FORVALTNINGSDATABASEN

Lægreid, Per og Paul G. Roness (1983):

Sentraladministrasjonen.

Oslo: Tiden Norsk Forlag.

Publikasjonstype:

Bok

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

480

Disse opplysningene er sist endret:

28/10 2005

Horisontal dimensjon: