FORVALTNINGSDATABASEN

Nerskogen, Even (2013):

Helseforetakenes tilpasning til politiske reformer: omkostninger og gevinster ved formålsrasjonelle endringer

Fagbokforlaget

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Fulltekst:

https://nos.portfolio.no/download/a16021cf-195a-430d-862a-3ff875402ce0

Omtale:

https://nos.portfolio.no/

Kommentar:

Nordiske Organisasjonsstudier Nr. 2 2013 – Årgang 15, s. 25–54

Antall sider:

29

ISSN-nummer:

1501-8237

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

4803

Disse opplysningene er sist endret:

2/11 2021

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Nøkkelord: politisk reform, helseforetak, endringsstrategi, produktivitet, profesjonelle verdier, organisasjonsstruktur, planlagt endring, statistisk analyse
Keywords: public policy reform, hospital enterprises, planned change, change costs, change benefits, productivity, professional identities, statistical analysis