FORVALTNINGSDATABASEN

Karlsen, Rune, Kristoffer Kolltveit, Christina Stoltenberg (2018):

Mediepåvirkning i offentlig sektor. Resultat- og dokumentasjonsrapport. Rapport 2018:3

Oslo, Institutt for samfunnsforskning

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://samfunnsforskning.brage.unit.no/samfunnsforskning-xmlui/bitstream/handle/11250/2492875/Mediep%C3%A5virkning+i+offentlig+sektor.pdf

Omtale:

http://hdl.handle.net/11250/2492875

Antall sider:

59

ISBN-nummer:

978-82-7763-587-3

ISSN-nummer:

1891-4314

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

4809

Disse opplysningene er sist endret:

4/10 2022

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Denne rapporten dokumenterer og gjengir hovedresultater fra en spørreundersøkelse blant ansatte i norsk sentralforvaltning. Undersøkelsen ble ledet og gjennomført av Rune Karlsen og Kristoffer Kolltveit. Studien er en del av et større forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd: Media Impact in the Public Sector (prosjekt: 237014), ledet av Tine Ustad Figenschou.