FORVALTNINGSDATABASEN

Olsen, Johan P. (1983):

Organized democracy.

Bergen: Universitetsforlaget.

Publikasjonstype:

Bok

Publiseringsspråk:

Engelsk

NSD-referanse:

481

Disse opplysningene er sist endret:

11/11 2005

Horisontal dimensjon: