FORVALTNINGSDATABASEN

Lægreid, Per og Johan P. Olsen (1978):

Byråkrati og beslutninger.

Bergen: Universitetsforlaget.

Publikasjonstype:

Bok

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

482

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Horisontal dimensjon: