FORVALTNINGSDATABASEN

Helsvig, Kim G. (2017):

Reform og rutine: Kunnskapsdepartementets historie (1945-2017)

Pax

Publikasjonstype:

Bok

Fulltekst:

https://www.nb.no/items/93dfab680db1d9de503f0c303e79b12d

Omtale:

https://www.pax.no/reform-og-rutine.6052380-331611.html

Antall sider:

317

ISBN-nummer:

9788253040301

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

4851

Disse opplysningene er sist endret:

15/11 2023

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Kunnskapsdepartementet har vært en pådriver for store reformer og en kraftig utbygging av det norske skole-, utdannings- og forskningssystemet etter andre verdenskrig, reformer som på grunnleggende vis har omformet det norske samfunnet. Dermed har departementets indre historie også vært vevd inn i den større nasjonale historien. Departementets tradisjonelle og rutinemessige forvaltning ble grunnleggende endret i møte med den ambisiøse og målbevisste oppbyggingen av det sosialdemokratiske skole-, utdannings- og forskningssystemet fra 1950-årene til midten av 1970-årene. Da proklamerte statsråd Bjartmar Gjerde fra Arbeiderpartiet at Norge hadde verdens beste skole, men dette var et glansbilde som ganske snart slo sprekker. I de følgende tiårene ble da også det rådende forvaltningsregimet på skole-, utdannings og forskningsområdet avviklet, blant annet som følge av det generelle gjennomslaget for nye styringsidealer i sentralforvaltningen. Rundt årtusenskiftet ble dette bruddet med fortiden befestet og utdypet med fremveksten av en internasjonal kunnskapens konkurransearena som bidro til å stake ut en ny kurs - både for departementet selv og den sektoren det forvaltet.