FORVALTNINGSDATABASEN

Jostein Askim og Tobias Bach (2021):

Mellom meritokrati og politisering? En kompetansestudie av etatsledere med og uten politikerbakgrunn, 1980–2020

Norsk statsvitenskapelig tidsskrift Vol.37, Utg.4

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Fulltekst:

https://doi.org/10.18261/issn.1504-2936-2021-04-02

Omtale:

https://www.idunn.no/doi/full/10.18261/issn.1504-2936-2021-04-02

Antall sider:

20

ISSN-nummer:

1504-2936

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

4856

Disse opplysningene er sist endret:

11/3 2024

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Artikkelen studerer tilsetting av norske toppbyråkrater i et politiseringsperspektiv og ser på sammenhengen mellom politisk bakgrunn og kompetanse. Forskningsspørsmålene er (1) om toppbyråkrater med politisk bakgrunn er bedre eller dårligere kvalifisert enn andre toppbyråkrater når det gjelder fagkunnskap og ledererfaring og (2) om de som er tilknyttet regjeringspartiene, er bedre eller dårligere kvalifisert enn de som er tilknyttet opposisjonen. Artikkelen studerer 120 etatsledertilsettinger i 48 virksomheter på fire departementsområder fra 1980 til 2020. I 14 % av tilfellene ble det tilsatt en etatsleder som hadde erfaring fra toppolitikken. Resultatene viser at etatsledere med politisk erfaring har lavere fagkunnskap enn etatsledere uten politisk erfaring, men at denne forskjellen drives av de som er regjeringstilknyttet. De opposisjonstilknyttede har ikke statistisk signifikant dårligere fagkunnskap enn de upolitiske etatslederne. Tre teoretiske perspektiver brukes til å tolke funnene. At det er få regjeringstilknyttede blant etatslederne støtter meritokratiperspektivet, men at de som er regjeringstilknyttet er relativt dårlig kvalifisert, støtter politiseringsperspektivet. At de opposisjonstilknyttede scorer noe lavere, dog ikke statistisk signifikant lavere enn de upolitiske, når det gjelder fagkunnskap, lar seg best forklare med politikkforståelsesperspektivet.