FORVALTNINGSDATABASEN

Eriksen, Svein (1988):

Herskap og tjenere. Om samarbeidet mellom politikere og tjenestemenn i departementene.

Oslo: TANO.

Publikasjonstype:

Bok

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

488

Horisontal dimensjon: