FORVALTNINGSDATABASEN

Morten Egeberg (red.) (1989):

Institusjonspolitikk og forvaltningsutvikling. Bidrag til en anvendt statsvitenskap.

Oslo: TANO.

Publikasjonstype:

Bok

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

489

Horisontal dimensjon: