FORVALTNINGSDATABASEN

Eckhoff, Torstein og Knut Dahl Jacobsen (1960):

Rationality and responsibility in administrative and judicial decision-making.

København: Munksgaard.

Publikasjonstype:

Bok

Publiseringsspråk:

Engelsk

NSD-referanse:

491

Disse opplysningene er sist endret:

3/11 2005

Horisontal dimensjon: