FORVALTNINGSDATABASEN

Østerud, Øyvind (1979):

Det planlagte samfunn: om sentralplanleggingens fremvekst og grenser.

Oslo: Gyldendal.

Publikasjonstype:

Bok

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

493

Horisontal dimensjon: