FORVALTNINGSDATABASEN

Benum, Edgeir (1979):

Sentraladministrasjonens historie 1845-1884.

Oslo: Universitetsforlaget.

Publikasjonstype:

Bok

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

496

Horisontal dimensjon: