FORVALTNINGSDATABASEN

Berg, Anne Marie (1995):

Vellykket forvaltning: god organisasjon og ledelse i staten.

Oslo: TANO.

Publikasjonstype:

Bok

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

497

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: