FORVALTNINGSDATABASEN

Debes, Jan (1980):

Sentraladministrasjonens historie 1940-45. (bind 5).

Oslo: Universitetsforlaget.

Publikasjonstype:

Bok

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

498

Horisontal dimensjon: