FORVALTNINGSDATABASEN

Egeberg, Morten (1981):

Stat og organisasjoner: Flertalsstyre, partsstyre og byråkrati i norsk politikk.

Bergen: Universitetsforlaget.

Publikasjonstype:

Bok

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

499

Horisontal dimensjon: